Càpsula 3/10: Què i com comunica la imatge personal?

 

La imatge personal i professional projecta i transmet informació d’una persona, col·lectiu o empresa. La imatge personal comunica a través dels codis de la imatge:

• Imatge externa: indumentària, maquillatge, higiene, perfum, alimentació, etc.

• Expressió: comunicació no verbal i verbal. Recorda que el 93% de la nostra comunicació és no verbal i el 7% verbal.

Habilitats socials: conjunt d’estratègies de conducta. Salutació, tracte, conversa, etc.

• + Actitud: exteriorització del comportament.

Comunica qualitats que definim amb adjectius qualificatius. Conèixer, valorar els codis de la imatge per igual i tractar-los de manera integral, bàsic per a gestionar i dirigir la pròpia & comunicació segons les teves necessitats amb flexibilitat i autenticitat.

Recorda, no hi ha dues imatges iguals, ni dues comunicacions iguals. I la imitació és la pitjor enemiga de la imatge & comunicació.

Tractar la imatge com a habilitat comunicativa en l’àmbit personal & professional serveix per a enfortir habilitats i competències. Aconseguir objectius i reptes. Potenciar confiança, visibilitat, marca personal. Incrementar vendes, etc.

Pregunta’t i respon de manera objectiva amb adjectius qualificatius: Com et veus o definiries? Com creus que et perceben? Com vols ser recordat?

La teva imatge & comunicació és única i intransferible, evita deixar-la a l’atzar.

Propera càpsula 4/10: Imatge externa: influència.