La imatge professional en l’atenció al client

La imatge professional juga un factor primordial en l’atenció al client. Depenent de la imatge professional percebuda, valorarem la qualitat del servei o producte, la imatge professional del treballador, empresa o marca. Recorda, els treballadors d’una empresa són els seus millors ambaixadors.

Tota empresa o professional independent, ha de saber donar una bona atenció al client a l’activitat, situació i lloc. Sense oblidar l’interlocutor. En un entorn laboral canviant i competitiu, oferir una atenció al client excel·lent, és bàsic per incrementar vendes i reputació de marca.

Tota atenció al client, requereix una estratègia. L’estratègia ha d’anar alineada al servei o producte. Habilitats i competències com escolta activa, flexibilitat, resolució, credibilitat, treball en equip, educació i actitud són essencials. A més de tenir coneixements del servei o producte.

Personalment, sempre li he donat importància a l’atenció al client, arribar a una tenda o empresa pública i ser rebut amb una atenció amable i educada, trobar resolució a una incidència, rebre resposta d’una consulta o e-mail, actitud positiva o correcta a la situació i sobretot implicació amb el treball o activitat. Donar la màxima atenció al client a vegades és complexa,  ja que  tota empresa o professional pot tenir una incidència o mal dia. Saber-ho controlar i adaptar-se a les circumstàncies del moment en la cerca de la resolució més afectiva. Tractar amb educació i empatia. És fonamental per oferir una bona imatge professional i atenció al client eficaç.

La imatge professional és l’aliada i protagonista en l’atenció al client. Tractar i valorar la imatge personal com a habilitat comunicativa https://www.consolvilar.com/imagen-personal-profesional-4-claves/   bàsic i clau per gestionar la pròpia imatge amb eficàcia sense perdre identitat a la filosofia de l’empresa i comunicar les habilitats o competències oportunes, oferint una atenció al client excel·lent.