La influència de la imatge personal en les vendes

Els empleats d’una empresa són els seus millors ambaixadors. Però hi ha consciència del poder comunicatiu de la imatge personal?

“7 segons”: temps necessari per poder obtenir una primera impressió.

Imatge és comunicació visual: el cervell processa la informació visual, 60.000 vegades més ràpid que un text escrit.

Comunicació no verbal: 93% de la comunicació és no verbal i el 7% verbal. Tractar-les de forma integral, bàsic per transmetre un missatge global.

La imatge personal & professional, factor primordial en la venda, comercialització de productes i posició de mercat. Tractar-la amb rigor i professionalitat és clau per guanyar visibilitat, posicionament i venda.

La imatge personal projecta i transmet a través de tres codis: imatge externa + Expressió + Habilitats socials. Uneix-los de forma integral i amb un missatge únic. Recorda que una primera impressió negativa costa molt de remuntar.

Adaptar l’actitud adequada a cada situació i entorn amb coherència, sense voler sobresortir t’aportarà més visibilitat.

Imatge personal no és bellesa, és informació. La bellesa ens impacta momentàniament, però amb el temps l’oblidem. Les qualitats, el comportament o l’actitud marcaran les relacions, vendes, etc.

Adaptar-se a la filosofia i cultura de l’empresa amb naturalitat, sense perdre en identitat, regla núm. 1 de la imatge professional.

Imatge personal & professional, eina de comunicació, única i intransferible de valor, poder i personalitat. Vols deixar-la a l’atzar?