Arxiu d'etiquetes per a: #lideralatevaimatge #assessoriaimatgepersonal #assessoriaimatgeprofessional

La teva imatge personal, projecta i transmet el que tu vols dir?

Imatge personal: eina de comunicació

 La Imatge personal transmet i projecta informació. Gestionar-la perquè que amb autenticitat en qualsevol activitat i entorn, bàsic. Conèixer-se i acceptar-se, essencial.

“30 segons”, temps necessari per obtenir una primera impressió dels nostres interlocutors.

La imatge personal comunica qualitats (seguretat, credibilitat, fragilitat, creativitat, etc.) Projecta i transmet informació a través dels codis de la imatge i els elements que els componen: indumentària, estil, veu, mirada, postura corporal, tracte, salutació, etc. + actitud. Cal tractar-la i gestionar-la de forma integral.

Avui dia, segueixo observant evasió, desviament de mirada i reflexió davant les preguntes Què transmet la teva imatge?, Com vols ser recordat? Recorda, tots posseïm una imatge i les mateixes eines, però no la necessitat de fer ús d’elles de la mateixa forma. Per exemple, la veu… segur que en alguna ocasió t’has escoltat i immediatament has comentat, no és la meva veu, no sóc jo, típic!. Però sí, ets el teu i és la teva veu, i dóna informació per tu. Si reconec les característiques de la meva veu, podré valorar-la, treure-li el màxim potencial i a més t’aportarà seguretat. La indumentària.., conjunt de peces de roba que es tenen o es porten posades, en un penjador ens dóna una informació i quan la posem damunt del propi cos, agafa personalitat. Les peces de roba han d’encaixar amb la pròpia tipologia corporal i facial, personalitat i activitat. Si el nostre estil de vestir és autèntic t’aportarà seguretat i comoditat.

Imatge personal = Imatge externa + expressió + saber estar + Actitud

Hi ha confusió entre imatge personal vs. imatge externa. La imatge externa (indumentària, pentinat, maquillatge, higiene, estil, etc.) és un codi de la imatge personal (imatge externa, expressió i habilitats socials). Per la meva trajectòria professional com a dissenyadora i experta en imatge personal & professional, costa tractar la imatge externa amb professionalitat sense caure en frivolitats i superficialitat per part de les empreses. Tot element de comunicació, veu, gestos, paraules o indumentària necessita coneixement, valoració i observació per prendre la decisió correcta del seu ús. Assessorar en imatge externa no és tenir gust o estar al dia de les tendències, ha d’haver-hi coneixement, tècnica, habilitats i/o actituds i saber treballar amb neutralitat a les necessitats de les persones o empreses.

“Estil = Identitat a través de la imatge”

Un dels errors més comuns en la comunicació de la imatge és:

  •  voler passar desapercebut
  •  agradar
  • vestir-se “convencional” per projectar maduresa i professionalitat

Agradi o no, projectem i transmetem informació constant. Conèixer-se, valorar-se i acceptar-se, clau per projectar i transmetre una imatge personal autèntica, segura i creïble. Si tu t’agrades i acceptes, els altres t’acceptaran. Has de saber donar visibilitat a la teva imatge, perquè comuniqui el que realment vols dir, sent conscient que no pots agradar a tothom. Un altre error habitual en gent jove amb càrrecs de responsabilitat, és usar roba convencional per projectar professionalitat. Si la indumentària no va alineada al teu estil i identitat, restarà personalitat, jovialitat i professionalitat.

“No hi ha segones oportunitats per oferir una primera impressió”

Gestionar la comunicació de la imatge personal perquè comuniqui el que tu vols dir,  projectant i transmeten les qualitats oportunes en qualsevol activitat i entorn amb identitat. Bàsic per obtenir visibilitat, posicionament i venda.

Imatge personal: carta de presentació