Arxiu d'etiquetes per a: #lideralatevaimatge #veu

Càpsula 7/10: La veu i la seva influència

 

Comunicar-se a través de la veu és una habilitat. Segurament si has escoltat la teva veu, no t’ha agradat… Fora perjudicis!!! Acceptació, valoració i entrenament és essencial per a dirigir la teva veu i influenciar amb el teu missatge sigui en una reunió, podcast, videoconferència, speechmeeting, telèfon, etc.

Pautes per a liderar la teva veu:

Respiració. Dominar i controlar la respiració diafragmàtica.

Articulació. Saber utilitzar l’articulació dels fonemes, segons l’idioma amb el qual es transmet el missatge.

Pronunciació. Adaptar el ritme, registre, volum, entonació adequat, per a pronunciar un missatge clar i contundent.

És molt important tenir en compte que veu, cos i ment van de la mà i treballen conjuntament. Si treballen independentment, és impossible dominar i projectar una veu creïble i segura. Per això fa falta dominar:

Relaxació activa. Abans de pronunciar una paraula o parlar, cal saber relaxar qualsevol part del cos i evitar tensió. Gran enemiga de la veu.

Coneixement del cos. Per a transferir una veu enèrgica, cal saber utilitzar la veu a través del cos.

Tots els elements parlats requereixen coneixements, pràctica, esforç i perseverança. Igual que tots els elements que componen els codis de la imatge.

Recorda que la comunicació no verbal és el primer que captem, de manera que el 38% de l’impacte és a través de la veu, el 55% és el moviment del cos i tan sols un 7% s’atribueix a les paraules. Amb l’estadística podem afirmar que el contingut del missatge és important, però molt més com es transmet. I aquí parlem del to, registre, velocitat, modulació, etc. Només tu pots gestionar la teva veu de manera efectiva i influent.

Propera càpsula 8/10: Habilitats socials: diferenciació

La importància de la veu en la comunicació

L’ús de la veu és imprescindible per transferir un missatge oral. Cal valorar la pròpia veu i pensar que és una eina per a tot professional, i no tan sols per a polítics, cantants o portaveus. Diàriament professionals de qualsevol sector i estudiants, utilitzen la seva veu per transmetre una informació, convèncer, entusiasmar, etc. en una reunió, videoconferència, formació, roda de premsa, presentació de producte o tesi doctoral.

La veu, eina bàsica, eficaç i productiva si s’utilitza adequadament, o contràriament pot ser el teu pitjor enemic. Ser conscient del seu valor i voler-la gestionar per al seu ús professional, és imprescindible en un món laboral canviant i de gran competitivitat.

SONY DSC

Per gestionar i treure el màxim partit a la pròpia veu, de forma eficaç i amb impacte en un missatge cal entrenar-la i controlar:

Respiració. Dominar i controlar la respiració diafragmàtica.

Articulació. Saber utilitzar l’articulació dels fonemes, segons l’idioma amb el qual es transmet el missatge.

Pronunciació. Adaptar el ritme, registre, volum, entonació… adequat, per pronunciar un missatge clar i contundent.

És molt important tenir en compte que veu, cos i ment van de la mà i treballen conjuntament. Si treballen independentment, és impossible dominar i projectar una veu creïble i segura. Per això fa falta dominar:

Relaxació activa. Abans de pronunciar una paraula o parlar, cal saber relaxar qualsevol part del cos i evitar tensió. Gran enemic de la veu.

Coneixement del cos. Per transferir una veu enèrgica, cal saber utilitzar la veu a través del cos.

Tot els elements parlats requereixen de coneixements, pràctica, esforç i perseverança. Normalment, quan un s’escolta la seva pròpia veu, no s’agrada, cal oblidar els perjudicis de la pròpia veu i valorar-la, acceptar-la i entrenar-la perquè es converteix en una eina útil i segura a les teves necessitats. Sense oblidar, que segons la musicalitat, to, modulació, etc. de la teva veu, seràs percebut i valorat amb unes qualitats i identificat amb una imatge.