Càpsula 6/10: Expressió: comunicació no verbal i verbal

Expressió, la comunicació verbal pot ser oral i escrita. I la comunicació no verbal queda englobada al comportament a través de la disciplina de la:

Cinèsica: Gestos: Expressió facial; Postura corporal; Mirada; Somriure. Moviments.
Proxèmica: ús de l’espai en les relacions interpersonals.
Cronèmica: concepte del temps.
Imatge personal: treballada com a codi independent, càpsula 4 i 5.
Hàptica: comportament i percepció tàctil.
Parallenguatge: To; Volum; Ritme; Silencis.

Algunes recerques sobre la conducta no verbal corroboren que són precisament els missatges no verbals que arriben als altres que fan que acceptis o rebutgis a algú, que t’agradi o desagradi, t’interessi o t’avorreixi, percebis falsedat o veracitat de la informació que li estàs transmetent.

El llenguatge corporal influeix en com ens veuen els altres, però també pot canviar la manera de veure’ns a nosaltres mateixos.

Cal tenir habilitat per a projectar la comunicació no verbal adequada al context (conversa, emocions, cultura, etc. ) i captar la informació dels interlocutors.

Segons Albert Mehrabian, el 55% del missatge de la comunicació prové a través del cos, el 38% del parallenguatge i únicament el 7% de les paraules.

Funció de la comunicació verbal: 

  • Expressar idees, opinions, sentiments i emocions.
  • Compartir informació. Influir en l’opinió dels altres: persuadir, convèncer, etc.
  • Provocar reaccions: sorprendre, divertir, simpatitzar, etc.
  • Gestionar les nostres relacions socials: saludar, conversar, presentar idees o projectes.

Funció de la comunicació no verbal:

  • La comunicació no verbal es presta a múltiples interpretacions.
  • TTransmet la major part d’informació que reben els altres de unx mismx. Està omnipresent en tota comunicació, presencial, virtual, telefònica, etc.
  • Està unit i no es pot separar del contingut de les paraules.
  • Té particularitats pròpies en cada cultura.
  • Comprèn l’estudi de tots els signes no lingüístics (gestos corporals i facials, postures, maneres, distàncies, inflexions de la veu i aspecte personal).
  • És inseparable del context en el qual es produeix.

La comunicació no verbal i verbal projecta i transmet a través de la imatge. Creus què li treus rendiment a la teva comunicació verbal? La teva comunicació t’identifica? La teva comunicació no verbal i verbal van en la mateixa direcció? Creus que la teva expressió enforteix la teva imatge professional o tot el contrari?

Comunica més i millor gestionant-les de manera coherent i autèntica segons el missatge, objectiu comunicatiu, etc.  Evita la imitació i recorda que tots tenim les mateixes eines però no la necessitat d’utilitzar-les de la mateixa manera.

Controlar la comunicació no verbal t’ajudarà a millorar la teva comunicació i els teus missatges.

Propera càpsula: La veu i la seva influència.