Arxiu d'etiquetes per a: #comunicaciónoverbal #lideralatevaimatge

Càpsula 6/10: Expressió: comunicació no verbal i verbal

Expressió, la comunicació verbal pot ser oral i escrita. I la comunicació no verbal queda englobada al comportament a través de la disciplina de la:

Cinèsica: Gestos: Expressió facial; Postura corporal; Mirada; Somriure. Moviments.
Proxèmica: ús de l’espai en les relacions interpersonals.
Cronèmica: concepte del temps.
Imatge personal: treballada com a codi independent, càpsula 4 i 5.
Hàptica: comportament i percepció tàctil.
Parallenguatge: To; Volum; Ritme; Silencis.

Algunes recerques sobre la conducta no verbal corroboren que són precisament els missatges no verbals que arriben als altres que fan que acceptis o rebutgis a algú, que t’agradi o desagradi, t’interessi o t’avorreixi, percebis falsedat o veracitat de la informació que li estàs transmetent.

El llenguatge corporal influeix en com ens veuen els altres, però també pot canviar la manera de veure’ns a nosaltres mateixos.

Cal tenir habilitat per a projectar la comunicació no verbal adequada al context (conversa, emocions, cultura, etc. ) i captar la informació dels interlocutors.

Segons Albert Mehrabian, el 55% del missatge de la comunicació prové a través del cos, el 38% del parallenguatge i únicament el 7% de les paraules.

Funció de la comunicació verbal: 

 • Expressar idees, opinions, sentiments i emocions.
 • Compartir informació. Influir en l’opinió dels altres: persuadir, convèncer, etc.
 • Provocar reaccions: sorprendre, divertir, simpatitzar, etc.
 • Gestionar les nostres relacions socials: saludar, conversar, presentar idees o projectes.

Funció de la comunicació no verbal:

 • La comunicació no verbal es presta a múltiples interpretacions.
 • TTransmet la major part d’informació que reben els altres de unx mismx. Està omnipresent en tota comunicació, presencial, virtual, telefònica, etc.
 • Està unit i no es pot separar del contingut de les paraules.
 • Té particularitats pròpies en cada cultura.
 • Comprèn l’estudi de tots els signes no lingüístics (gestos corporals i facials, postures, maneres, distàncies, inflexions de la veu i aspecte personal).
 • És inseparable del context en el qual es produeix.

La comunicació no verbal i verbal projecta i transmet a través de la imatge. Creus què li treus rendiment a la teva comunicació verbal? La teva comunicació t’identifica? La teva comunicació no verbal i verbal van en la mateixa direcció? Creus que la teva expressió enforteix la teva imatge professional o tot el contrari?

Comunica més i millor gestionant-les de manera coherent i autèntica segons el missatge, objectiu comunicatiu, etc.  Evita la imitació i recorda que tots tenim les mateixes eines però no la necessitat d’utilitzar-les de la mateixa manera.

Controlar la comunicació no verbal t’ajudarà a millorar la teva comunicació i els teus missatges.

Propera càpsula: La veu i la seva influència.

La influència de la comunicació no verbal

La comunicació no verbal projecta i transmet informació de forma conscient i inconscient. Els primers estudis en comunicació no verbal -CNV- els trobem amb Charles Darwin en 1872 , “L’expressió de les emocions en l’home i en els animals”.

Avui en dia tenim molta informació en CNV, però no oblideu analitzar la comunicació no verbal íntegrament: missatge, persones assistents, entorn, etc. Recorda, un gest pot tenir múltiples significats. Per exemple, plegar braços, un gest que veiem habitualment i sempre es relaciona amb protecció però pot ser comoditat, fred, autocontrol, poder, etc.

Punts clau a dominar en la comunicació no verbal:

 • Mirada. És habitual veure la retirada de la mirada o mirar al buit, projectant: temor, inseguretat, por, incomoditat, etc. És bàsic i essencial mirar als teus interlocutors sigui del teu al teu, formacions, conferències, etc.
 • Postura corporal. Obertura. Espatlles rectes (evitar encorbar espatlles) i barbeta recta (si va cap avall: submissió, inseguretat, etc. I si mira la barbeta mira per sobre de l’espatlla: superioritat, prepotència, poder, etc.). Dempeus, l’obertura de les cames correcta és a l’altura de les espatlles. Més obertes la seva comunicació serà de poder, imposició, etc. Evita plegar braços quan parlis de tu, dels teus projectes o assoliments.
 • Expresión facial. Són les faccions que es marquen en la cara d’una persona per expressar sentiments com la por o l’alegria. Les set emocions bàsiques universals són: alegria, tristesa, sorpresa, por, ira, fàstic i menyspreu.                                                                                                                    Hi ha persones molt expressives o tot el contrari. Cal saber gestionar la comunicació facial perquè parli adequadament al moment oportú.
 • Somriure. Un somriure sincer i oberta, arma de poder en comunicació. Genera confiança i credibilitat. Facilita la interrelació i suavitza el comportament amb els altres i de l’expressió facial. Si el somriure projecta ironia, nerviosisme o sarcasme no jugarà a favor. Igual que somriure constantment produeix un efecte negatiu. Naturalitat;-)
 • Veu. To, volum, registre, velocitat… influeix al fet que percebem als nostres interlocutors amb unes o altres qualitats, a més de prestar més o menys interès al missatge. Alguns estudis indiquen que captem el 7 per cent del missatge per les paraules, el 38 per cent pel parallenguatge (to, registre, entonació, etc.) i el 55 per cent pel llenguatge corporal.
 • Indumentària. Forma part de la comunicació no verbal. Vestuari, maquillatge, pentinat… ens aporta informació de sexe, origen, cultura, edat, professió, netedat, condició social o econòmica, gustos, etc. Dóna molta informació, cal saber adaptar la imatge personal al missatge i entorn amb identitat. Evitar jugar amb els punys del camisa o anell constantment projectant el teu estat d’ànim d’inseguretat, incomoditat, etc.

I per acabar el post adjunt el vídeo de la psicòloga social Amy Cuddy ” El llenguatge corporal modela el nostre cos” https://youtu.be/MS8oBuZZktA. Amy argumenta que el llenguatge corporal influeix com ens veuen els altres, però també pot canviar com ens veiem a nosaltres mateixos.

La comunicació no verbal és influent i forma part de la nostra imatge professional. Coneix-la i utilitza amb naturalitat per reforçar el teu missatge.