Càpsula 8/10: Habilitats socials: diferenciació

Les habilitats socials són un conjunt de conductes que permeten interactuar i relacionar-se amb els altres de manera afectiva i satisfactòria. Un bon dia, donar la mà de manera ferma i segura o utilitzar el mòbil de manera correcta depenent del context, ens influeix a percebre i valorar als nostres interlocutors amb unes qualitats, valors, etc. Per això sempre he inclòs les habilitats socials com un codi de la imatge personal o professional.

Habilitats socials bàsiques a dominar professionalment:

  • Puntualitat: gestiona el teu temps i respecta el temps dels altres.
  • Salutació: és un dels usos socials del món més estesos. És un complement de la presentació o una mostra d’atenció i deferència de relacionar-se amb altres persones. Cal tenir en compte que les maneres de saludar són molt diverses, és convenient aplicar el sentit comú segons el moment, persones, grau de coneixement i amistat, així com els costums del país o cultura. Un bon dia, hola o adéu han de formar part, de manera natural, en qualsevol entorn.
  • Tracte: principis generals que capaciten per a acomodar-se a diverses situacions.
  • Ús del mòbil: utilitzar-ho de manera professional, concorde al context.
  • Conversa: manera de crear un espai de relació comuna o no entre diferents persones. Són molts els professionals que per vergonya o por al ridícul eviten participar en reunions, ponències, etc.
  • Usos socials: no són iguals en tot en el món. Conèixer les tradicions, religió, costums d’un país o entorn cultural amb el qual es col·labora és bàsic per a respectar-les i evitar comentaris o situacions incòmodes per a totes dues parts i perjudicar possibles col·laboracions i negocis.

Utilitzar les habilitats socials bàsiques de manera apropiada s’agraeix, obre portes, enforteix l’empatia i interacció i potència la carta de presentació personal, professional i corporativa i ajuden a diferenciar-te.

Propera càpsula 9/10: Actitud: el teu segell personal