La Imatge de la teva Marca personal: Més enllà de les fotos.

Què diu la teva imatge per tu?

La teva imatge parla per tu sense dir una sola paraula, però com transmet i projecta informació per tu?

La Imatge de la teva Marca Personal: Més enllá de les fotos.

La imatge de la teva marca personal va més enllà de fotos espectaculars. Un error molt comú és pensar que la imatge de la marca personal es redueix a fer-se fotos. Si bé una bona fotografia pot ser un component important, la imatge d’una marca personal és molt més que això.

L’autenticitat és fonamental. Les persones es connecten amb el genuí. No es tracta de crear una imatge perfecta amb un posat artificial, sinó una que reflecteixi realment qui ets, els teus valors i els teus objectius. Això implica ser honest i transparent en les teves interaccions, presentacions i fotos. Ser coherent amb la teva personalitat i objectius.

Gran part de la nostra comunicació és no verbal. La forma en què et presentes físicament—la teva vestimenta, postura, gestos i expressions—parla molt de tu. Aquests elements han d’alinear-se amb el missatge que desitges transmetre, igual que la teva imatge visual i presencial.

La Imatge de la teva Marca personal: Més enllà de les fotos.

 

Codis de la imatge:

 • Imatge externa: Vestimenta, cabell, maquillatge. La imatge externa és comunicació no verbal. Vestimenta, estil, formes, colors, higiene, etc. Un 93% de la nostra comunicació és no verbal.
 • Comunicació no verbal: Tan important com l’expressada amb paraules. Un simple gest, mirada, somriure o moviment corporal pot oferir més informació que una paraula. Mirada, gestualitat, postura corporal, etc.
 • Comunicació: Procés que consisteix en la transmissió i intercanvi de missatges entre un emissor i un receptor. Les seves funcions són expressar idees, opinions, sentiments i emocions. Compartir informació. Influir, persuadir, convèncer, etc. En definitiva, què diem i com ho diem.
 • Habilitats socials: Conjunt de conductes i capacitats que permeten interactuar i relacionar-se amb els altres a nivell professional i social.
 • Actitud: La manera d’actuar davant una acció que fa la diferenciació.

Per a projectar i transmetre una carta de presentació professional eficaç en la teva marca personal, cal gestionar els elements que componen els codis de mode individual o integral per a transmetre les qualitats, valors, habilitats i competències que es volen projectar segons l’activitat o context amb credibilitat, essència, coherència i autenticitat.

La marca personal permet donar visibilitat a coneixements, productes, serveis, entreteniments, etc. Desenvolupar una marca personal eficaç no sols t’ajuda a destacar, sinó que també et posiciona com un/a referent, aportant impacte i influència personal, professional i corporativa.

La marca personal es basa en l’autoconeixement, la gestió i l’acció. Coneix-la, domina-la perquè jugui al teu favor segons els teus objectius, estratègia, valors i identitat. I no oblidis que el protagonista d’una marca personal o professional ets tu. I la teva imatge personal i professional, la teva aliada.

La Imatge de la teva Marca personal: Més enllà de les fotos.

Què cal tenir en compte a l’hora de crear una «marca personal» a través de la imatge?

 • Objectiu: Defineix per a què vols una marca personal. Establir un propòsit clar t’ajudarà a enfocar i dirigir la teva estratègia cap a metes específiques.
 • Autoconeixement: Saps què comunica la teva imatge personal i professional? Defineix-te amb tres a cinc qualitats o adjectius qualificatius. Pregunta a les teves amistats i col·legues professionals com et veuen o definirien. Coincideix amb com et veus tu? Fes una anàlisi i pensa com t’agradaria ser recordat a través de la teva marca personal.
 • Gestió de la pròpia Imatge: Reconeix les teves fortaleses i febleses. Realitza una anàlisi DAFO personal i professional per a entendre millor la teva posició i les possibles amenaces i oportunitats en el mercat. No oblidis que la teva imatge personal transmet la teva identitat.
 • Estratègia:
  1. Defineix la teva Marca: Coneix a la teva audiència/públic objectiu.
  2. Investiga a la teva Competència: Comprèn qui són i què fan.
  3. Defineix el teu Posicionament: Estableix com desitges ser percebut.
  4. Desenvolupa la teva Identitat Visual i to Comunicatiu: Crea un estil coherent i atractiu. També identifica el teu estil de vestir, forma part de la teva identitat i queda reflectida constantment en la teva carta de presentació.
  5. Crea el teu Storytelling: Desenvolupa una narrativa que connecti amb la identitat de la teva marca, els seus valors i alineats als teus objectius i audiència.
  6. Comparteix: la marca personal no és parlar de tu és oferir uns coneixements, aportar valor d’un producte, servei o la passió que sents per una afició. Escriu articles, realitza vídeos o participa en podcasts. Fes networking.
  7. Avalua els Resultats: Ajusta la teva estratègia per a aconseguir els teus objectius.
 • Acció: Una vegada definida la teva marca i marca’t objectius, és moment de sortir a escena. Sense acció no hi ha resultats ni visibilitat i influència.
 • Reputació/Prestigi: Fes seguiment de la teva marca. Recorda que una marca s’exposa a opinions i crítiques. Realitza valoracions i anàlisis constants per a ajustar i millorar la teva estratègia i aconseguir els teus objectius. Una bona reputació és prestigi i visibilitat.

 

La Imatge de la teva Marca personal: Més enllà de les fotos.

Tu ets la teva marca personal. Transmet una carta de presentació que reflecteixi la teva identitat i adapta-la amb flexibilitat i coherència al context. Autoconeixement, estratègia i acció són clau. No oblidis que la marca personal va més enllà d’una foto; es tracta d’aportar valor. Recorda: tu ets la teva carta de presentació i la de la teva marca personal. La teva imatge personal és la teva gran aliada.