Què és i per a què serveix el protocol?

Protocol és el conjunt de normes, regles i conductes socials a conèixer, respectar o incorporar en l’àmbit social, laboral i institucional. La seva funció és guiar o regular determinades accions per a evitar incidències i facilitar respecte, integració i comunicació. Protocol, paraula que ha interromput de manera abrupta en la vida de molts professionals arran de la Covid-19 (coronavirus).

Un protocol laboral es regeix per: 1. Normativa del sector. 2. Regles i valors propis de la marca. 3. Si la marca treballa internacionalment, cal saber adaptar les normes i costums a la cultura o país.

El protocol bàsic de prevenció i actuació general per la Covid-19  a data del post, deixant al marge les normes específiques de cada sector i l’activitat sanitària ara per ara són:

  • Rentar-se les mans amb freqüència seguint les pautes d’una correcta higiene de mans i durant el temps establert com a necessari. Per exemple si tens una reunió rentar-te les mans amb sabó  abans  ói després de la reunió. Recordeu que la rentada de mans és el que més s’aconsella per a combatre el coronavirus.
  • Fer ús de mascareta en llocs públics, hem de pensar en nosaltres i en el nostre entorn professional, social i familiar. La màscara passa a ser un complement de vestir obligatori en els nostres outfits diaris tant en uniformes com de lliure elecció. Fer ús de mascaretes d’un sol ús o rentar-la al final de la jornada. 
  • Evitar salutacions i proximitat a menys d’1  o 2 metres. La salutació correcta i més habitual a nivell professional era donar la mà. Avui dia és impensable i saber mantenir la distància i evitar el contacte físic s’ha convertit en la nova salutació, la distància idònea 2 m2tres a ser possible.  
  • No compartir elements d’escriptura o d’oficina com  bolígrafs o teclats d’ordinador. En cas de no ser possible, desinfectar abans de fer ús. Si no és possible prevenir i desinfectar abans de fer ús d’un teclat utilitzat per un company.
  • Deixar una distància prudencial entre els seients en reunions i presentacions internes de l’empresa.
  • Aplicar les mesures d’higiene respiratòria: tapar-se amb un mocador d’un sol ús en esternudar i tossir tirant el mocador a continuació, si no és possible, tapar-se amb el colze. Rentar-se les mans.
  • Normes específiques del sector i país. Adaptar les normes reglamentàries del sector i regles específiques del  cada del país amb el qual es col·labora, a més de les pròpies de la marca o empresa.

Recorda, facilitar informació clara i precisa de les normes i regles, guiar amb manuals pràctics i impartir formació específica en habilitats socials i protocol·làries en l’àmbit individual, col·lectiu o empresarial, permet adaptar-se amb naturalitat, repercuteix a projectar i transmetre respecte, dóna seguretat i credibilitat internament i externament, potencia la pròpia imatge i la de l’empresa.