Arxiu d'etiquetes per a: #lideralatevaimatge #assertivitat #cartadepresentació

Assertivitat, habilitat social reflectida amb la imatge

L’assertivitat és una habilitat social, i serveix per comunicar -transferir un missatge-, de manera clara, precisa i directa, sense ferir els sentiments dels altres. A més de millorar les relacions humanes amb una actitud agradable, sigui el que sigui l’opinió del tema a tractar, comunicant de manera definida i segura.

asertividad

Assertivitat, clau per poder mantenir una conversa coherent i resolutiva a diferents nivells: presentacions, negociacions, meetings, etc. En un món laboral canviant i comunicació directa, ser assertiu/a, s’ha convertit en una necessitat per a la majoria de professionals.

Tota persona o professional té un estil de comunicació, cal conèixer-ho per poder-se relacionar i comunicar amb coherència sense perdre identitat. Sense oblidar qui ets?, què vols aconseguir i què demana el mercat o sector en quant a comunicació?

Per ser assertiu/a, és essencial conèixer el propi estil de comunicació i ser conscient dels propis estats emocionals interns, recursos i intuïcions. Imprescindible autocontrol, confiança, integritat i adaptabilitat.

Imatge personal & Comunicació corporativa Consol Vilar amb freqüència observa la dificultat d’adaptar un missatge segons el públic objectiu. Moltes de les comunicacions diàries per part de molts professionals, són transmeses amb passivitat o agressivitat. Reflectint una imatge dura, insegura, incoherent, distant o freda. La comunicació de la imatge, és l’eina a dominar per reflectir una actitud assertiva a través de les qualitats oportunes segons l’objectiu.

Ser assertiu/a, és una de les qualitats més importants de saber transmetre personalment i professionalment en els diferents ambients professionals: treballar en grup, establir llaços interpersonals i comunicar en diferents tipus d’audiència. Tota habilitat requereix coneixements, pràctica i aptitud.