Imatge personal, visibilitat professional a través de les xarxes socials

“Una imatge val més que mil palabras”

La majoria de professionals estan en alguna xarxa social, la seva imatge personal és observada, valorada i analitzada professionalment segons la xarxa social. Les xarxes socials són un aparador de visibilitat per projectar coneixements, habilitats, competències, interessos, etc.

Què cal saber per treure la màxima visibilitat professional a través de la Imatge personal?

  1. Escollir les xarxes socials amb les quals es volen treballar. Recordeu que no tot professional necessita fer ús de les mateixes xarxes socials, ni projectar-se de la mateixa manera.
  2. Conèixer què comunica la pròpia imatge i gestionar-la perquè transmeti i projecti amb eficàcia segons objectius i identitat. Recorda, tots posseïm una imatge i cal saber-li treure el màxim rendiment segons els interessos personals i professionals.
  3. Qualsevol foto, comentari o article exposat, és analitzat, valorat i  a vegades criticat. Fins i tot hi haurà interacció directa.
  4. Privacidad (Viajes, fotos personales de comidas, hijos, etc.) sí o no? Esto dependerá de cada persona, no es bueno ni malo. Son estrategias de comunicación, ser consciente de esto y apostar.
  5. Constància. Una vegada estem a les xarxes cal saber alimentar-les. Publicar regularment per tenir a l’audiència interessada. Cal generar contingut d’interès i crear empatia amb el públic.
  6. Fer ús de xarxes socials no vol dir no tenir privadesa. Però ens exposem i això anys enrere solament era internament en l’empresa, ara és un mètode integrat i segueix en avanç.
  7. La teva imatge és la carta de presentació dels teus valors, essència, caràcter, etc.
  8. Actualització. Estar en xarxes socials comporta treball. Si vols que siguin productives t’aconsellem tractar-la com una activitat més de l’empresa

Linkedin, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, YouTube, Facebook, sigui quina sigui l’escollida, la imatge juga un paper fonamental. Evitar de tractar la imatge amb superficialitat i veure-la com a aliada professional, clau i essencial per treure-li el màxim rendiment i visibilitat.