Imatge: sigues tu mateix/a, els altres llocs estan ocupats

La imatge personal & professional és aquella que ens defineix i ens dóna una identitat. La pròpia identitat, és única i intransferible. Cal saber-la reflectir al costat d’habilitats i competències professionals, en un missatge global, bàsic per comunicar de forma efectiva i autèntica.

Oscar Wilde va dir: “Sigues tu mateix, els altres llocs estan ocupats”. I per projectar la pròpia identitat en qualsevol activitat o situació implica autoconeixement, conèixer el propi estil, saber gestionar la comunicació verbal i no verbal de forma alineada, actitud, valors… I comunicar-ho en un únic missatge.

Saps què comunica la teva imatge per tu?, o Com creïs que és percebuda la teva imatge? són preguntes habituals en el meu dia a dia laboral, però el que més em sorprèn és que encara són molts els/les professionals que em donen per resposta…”no m’ho havia plantejat mai o “…no ho sé”, en comptes de donar-me una resposta segura i directa.

Saber tractar la imatge com a eina de comunicació, és tasca de tod@ professional, sense excepcions. Tot/a professional posseeix una imatge personal & professional i ningú pot evitar projectar i transmetre informació..

Conèixer què i com comunica la imatge, és bàsic per gestionar-la amb habilitat i eficàcia. Acceptar-se és essencial per voler reflectir la millor versió en qualsevol activitat, sense caure en l’error d’imitar o semblar. Recorda, tota eina necessita coneixements, habilitats i pràctica perquè sigui eficient. La imatge i la seva comunicació, també.

Imatge personal & professional és informació i percepció. No hi ha segones oportunitats per oferir una primera impressió https://www.consolvilar.com/ca/impacto-la-imagen-profesional/ i els empleats d’una empresa, són els seus millors ambaixadors.